Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2022/3/58-62
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Sądu Najwyższego z 25.11.2021 r., I CSKP 524/21

Żądanie wyłączenia może złożyć sędzia wyznaczony (wylosowany) do osądzenia konkretnej sprawy w oparciu o wszelkie okoliczności, które rozważone w sumieniu sędziego z punktu widzenia prawa oraz wiążących sędziego zasad etyki i ocenione przez niego jako mogące wywoływać w odbiorze zewnętrznym uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności, skutkują podjęciem przez sędziego decyzji o zawiadomieniu sądu o zachodzącej podstawie wyłączenia zgodnie z art. 51 Kodeksu postępowania cywilnego . Nie chodzi tu przy tym wyłącznie o istnienie bezpośrednich relacji o charakterze osobistym między sędzią i stronami postępowania, ale także o wszelkie inne okoliczności, które mogą być źródłem uzasadnionych wątpliwości strony co do możliwości zachowania przez sędziego pełnego obiektywizmu przy rozstrzyganiu sporu.

Omawiane orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło w sprawie, w której sędzia Jacek Widło, powołany do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX