Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2021/10/61-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 27.05.2021 r.,II USKP 46/21

Reguły systemu koordynacji zabezpieczenia społecznego nie pozwalają na nieustalenie podlegania przez pracownika ubezpieczeniom społecznym w żadnym kraju, w sytuacji gdy wcześniej został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkiwania.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w sprawie, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w ZG decyzją stwierdził, że zainteresowani nie podlegają ustawodawstwu polskiemu z tytułu zatrudnienia w F. G. S. W sprawie ustalono, że płatnik składek osiąga przeważającą część obrotu na terenie Niemiec. Tam też delegowana jest większość pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne lub w charakterze pracowników tymczasowych, którzy zajmują się opieką nad osobami starszymi. Praca świadczona była przez jeden–dwa miesiące na terenie Niemiec, po czym pracownicy wracali na analogiczny okres do Polski, gdzie praktycznie nie świadczyli pracy, ale otrzymywali stałe wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto za świadczenie usług reklamowych i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX