Szpyrka Michalina, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2021/4/61-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 18.11.2020 r.,III PK 53/19

Sąd powszechny rozpoznający sprawę z powództwa pracownika wytoczonego przeciwko pracodawcy publicznemu ma obowiązek – niezależnie od aktywności procesowej pracownika – badać zgodność znajdujących normalnie zastosowanie przepisów prawa polskiego z unijną dyrektywą.

Orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło w sprawie o udzielenie urlopu tacierzyńskiego. D.K. zatrudniony w Sądzie Okręgowym w R. zwrócił się do pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego dla ojca w wymiarze sześciu tygodni i urlopu rodzicielskiego w związku z narodzinami trzeciego dziecka. We wniosku do pracodawcy powód zaznaczył, że jego żona nie pracuje, ponieważ zajmuje się opieką nad niepełnosprawną córką i z tego tytułu pobiera zasiłek pielęgnacyjny. Podlega także ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu na podstawie zgłoszenia przez GOPS. Pozwany nie uwzględnił wniosku powoda, uzasadniając to faktem, że matka dziecka nie pozostaje w stosunku zatrudnienia i tym samym nie podlega ubezpieczeniom społecznym w razie choroby i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy