Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/10/58-61
Autor:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 10.04.2019 r., II UK 504/17

Nie zachodzi nieważność postępowania z art. 379 pkt 2 k.p.c. , gdy w sprawie o rentę strona reprezentowana jest przed sądami powszechnymi przez polskiego adwokata prowadzącego kancelarię adwokacką w Niemczech i świadczącego w Polsce usługę prawną na podstawie art. 56 TFUE .

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł w związku ze złożeniem przez E.G. wniosku o przyznanie emerytury z tytułu niezdolności do pracy. Wniosek ten nie został uwzględniony przez organ rentowy, którego rozstrzygnięcie zostało potwierdzone przez sądy I i II instancji. Skarga kasacyjna w przedmiotowej sprawie została wniesiona przez Prokuratora Generalnego, który podniósł zarzut nieważności postępowania przejawiający się w dopuszczeniu przez sądy I i II instancji do sprawy w charakterze pełnomocnika adwokata D.O., który nie mógł pełnić tej funkcji, jak też w dopuszczeniu do sprawy pełnomocnika substytucyjnego ustanowionego przez D.O. Prokurator Generalny podkreślił, że adwokat D.O. w trakcie postępowania przed sądem I...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację