Artykuły
Opublikowano: EPS 2018/10/60-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Sądu Najwyższego z 7.02.2018 r., II PK 335/16

Jednostka gospodarcza podlegająca przejściu oznacza zorganizowaną grupę osób i środków ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej zmierzającej do osiągnięcia określonego celu.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego zapadł na kanwie następującego stanu faktycznego. P.G. (powód) był zatrudniony w A. sp. z o.o. (pozwany) na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pozwany jest spółką zależną od G. Zakłady sp. z o.o. (zainteresowany). Zainteresowany posiada 100% udziałów pozwanego, a osoby wchodzące w skład zarządu zainteresowanego wchodzą także w skład zarządu pozwanego. W wyniku porozumienia pozwanego z zainteresowanym postanowiono przenieść na zainteresowanego warstwownicę (maszynę wykorzystywaną do produkcji półproduktów używanych do produkcji papieru toaletowego) wraz z pracownikami stale ją obsługującymi, w tym powoda, jako część zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy . Zainteresowany wystosował do powoda pismo zawierające wypowiedzenie warunków pracy co do miejsca...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?