Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - OpenLEX

Domańska Monika, Hauser Agata, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/11/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

W oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego autorka analizuje problematykę ciężaru dowodu w przedmiocie nierównego traktowania przez pracodawcę. W oparciu o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego poruszono kwestię obowiązku udostępniania informacji publiecznej przez inne osoby lub jednostki organizacyjne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX