Domańska Dominika, Hauser Agata, Talaga Robert, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2011/12/59-64
Autorzy:
Rodzaj: przegląd orzeczn.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie SN z 24.03.2011 r. (I PZ 3/11)

Wysoka, choć prawidłowo ustalona, kwota opłaty sądowej może stanowić, zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności , poważną barierę w dostępie do sądu. Zwłaszcza gdy w pewnych okolicznościach wysokość kosztów sądowych, a także możliwość ich uiszczenia przez stronę oraz tryb postępowania mają duże znaczenie przy ocenie, czy zapewniono stronie prawo dostępu do sądu. Niemniej jednak prawo do sądu nie jest absolutne. Jego ograniczenie wymaga mimo to zachowania rozsądnej proporcji między użytymi środkami a celem ich osiągnięcia.

Omawiane postanowienie SN zostało wydane w sprawie, w której sąd II instancji oddalając apelację powódek, zasądził (w pkt 2) na rzecz pozwanej od każdej z powódek kwoty po 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym. Postanowienie dotyczące kosztów zaskarżył w imieniu powódek ich pełnomocnik, zarzucając „niezastosowanie art. 102 w zw. z art. 98 kodeksu postępowania cywilnego , poprzez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX