Zieliński Andrzej, Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach odrolnienia gruntów

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2010/5-6/497-510
Autor:
Rodzaj: artykuł

Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach odrolnienia gruntów

Polska w pozaborczej egzystencji zawsze stała przed koniecznością rozwiązywania różnych problemów wewnętrznych - politycznych, gospodarczych czy społecznych. Odmienny był tylko ich „ciężar gatunkowy”. Wśród kwestii gospodarczych do rangi zagadnienia wręcz pierwszoplanowego aspirowało rolnictwo.

Polskie rolnictwo XXI wieku to sektor działający znów w warunkach wolnego rynku i jeszcze dodatkowo włączony w zintegrowaną politykę rolną Unii Europejskiej. Ten dział gospodarki mimo istotnych zmian wymaga nadal wielu porządkujących regulacji i wypracowania stabilnej koncepcji na najbliższą oraz dalszą przyszłość. Są to problemy szeroko rozumianej własności rolniczej i jej ochrony, wielkości gospodarstw rolnych, struktury przestrzennej, zmian pokoleniowych, bezpieczeństwa socjalnego, limitów produkcyjnych czy parytetu dochodów.

Uprzemysłowienie i urbanizacja są współcześnie procesami, od których praktycznie nie ma odwrotu. Są czynnikami aktywizującymi gospodarkę - w ogólności - ale równocześnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX