Hauser Roman, Szustkiewicz Marta, Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach niektórych uchwał samorządu terytorialnego na przykładzie regulaminu usług cmentarnych. Skutki dla konkurencji

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/2/9-23
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach niektórych uchwał samorządu terytorialnego na przykładzie regulaminu usług cmentarnych. Skutki dla konkurencji

Orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wypowiedzi doktryny dotyczące charakteru prawnego aktu prawa miejscowego i jego miejsca w systemie źródeł prawa jest bogate. Nie poświęcono jednak szerszej uwagi ani w orzecznictwie, ani w literaturze zagadnieniom skutku prawa miejscowego dla wolnej konkurencji. W opracowaniu odnosimy się do fragmentu tego zagadnienia na przykładzie konkurencji, gdy chodzi o uchwały samorządu terytorialnego w sprawach regulaminu usług cmentarnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX