Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/2/51-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w zakresie dobrej wiary w prawie podatkowym

Wprowadzenie

  O    rzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bez wątpienia oddziałują na praktykę orzeczniczą w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Z tego względu niezwykle istotna jest próba oceny, w jakim stopniu polska judykatura uwzględnia dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na ciekawą kwestię zwraca uwagę I. Ożóg, a mianowicie że o wywieraniu wpływu przez orzecznictwo TSUE na polskie wyroki świadczyć ma chociażby fakt, że Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu wydanym tydzień po wyroku w sprawie Mahagében Kft i Péter Dávid przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága , tj. dnia 26 czerwca 2012 r., wprost powołał się na ustalenia tego wyroku . Na analogiczną sytuację I. Ożóg wskazuje przy wyroku TSUE z 22 października 2015 r. w sprawie PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi oraz wyroku WSA w Gdańsku z 28 października 2015 r. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?