Wolwiak Ireneusz, Orzeczenie o kosztach postępowania w razie spełnienia świadczenia, cz. 2

Artykuły
Opublikowano: PPC 2017/2/195-207
Autor:
Rodzaj: artykuł

Orzeczenie o kosztach postępowania w razie spełnienia świadczenia, cz. 2

1.Uwagi wprowadzające

W przypadku zaspokojenia przez pozwanego roszczenia powoda w toku postępowania, możliwe staje się zarówno dalsze jego prowadzenie i wydanie wyroku, jak i zakończenie procesu poprzez wydanie postanowienia bez orzekania o roszczeniu strony powodowej. Istotną kwestią może być przy tym dla obu stron decyzja sądu co do kosztów prowadzonego do tej chwili postępowania.

Powód, po otrzymaniu świadczenia – które spowodowało zaspokojenie roszczenia materialnego będącego w tym wypadku podstawą przedmiotu postępowania, stanowiąc roszczenie procesowe – może zachować się w różny sposób. Kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje w tej sytuacji podjęcia przez sąd oznaczonej czynności. Decyzja sądu będzie właśnie uzależniona od zachowania powoda. Jednocześnie jest on najczęściej zainteresowany otrzymaniem od pozwanego kosztów dotychczasowego postępowania. Nie można co prawda wykluczyć sytuacji, że powód, uzyskując świadczenie, z takich kosztów zrezygnuje, jednakże przedmiotem rozważań będzie tylko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX