Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - OpenLEX

Pyka Aleksandra, Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/1-2/94-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Organizacja konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

W artykule omówiono problematykę przetwarzania danych osobowych w celu organizacji konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury. Zagadnienie to nie było dogłębniej analizowane w piśmiennictwie, stąd potrzeba jego rozważenia i przedstawienia w odniesieniu do przepisów ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W przedmiotowym artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące m.in. ustalenia, któremu z podmiotów przysługuje status administratora; zakresu danych osobowych przetwarzanych w celu organizacji konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury; podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych; odbiorców, a także okresu przechowywania danych osobowych. Niniejszy artykuł nie przedstawia w sposób wyczerpujący problematyki przetwarzania danych dla potrzeb organizacji ww. konkursu, a jedynie prezentuje kluczowe zagadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX