Ostałowski Jakub, Organizacja i finansowanie transportu zbiorowego w Polsce a wspólnotowe zasady udzielania pomocy publicznej

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/1-2/109-126
Autor:
Rodzaj: artykuł

Organizacja i finansowanie transportu zbiorowego w Polsce a wspólnotowe zasady udzielania pomocy publicznej

W artykule przedstawione zostały prawne aspekty organizacji transportu zbiorowego w Polsce w świetle wspólnotowych przepisów dotyczących pomocy publicznej i rekompensat za świadczenie usług publicznych w transporcie (art. 73 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską). Na tle polskich przepisów przedstawione zostały zasady wypłacania rekompensat za świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym wynikające z rozporządzeń WE nr 1191/69 i nr 1370/2007 oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W artykule poruszono problematykę pojęcia "podmiot wewnętrzny" oraz sformułowano wskazania dotyczące dostosowania istniejących rozwiązań organizacyjnych i prawnych w transporcie zbiorowym do przepisów obu ww. rozporządzeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX