Defańska Edyta, Optymalizacja działalności operacyjnej przez outsourcing pracowniczy

Artykuły
Opublikowano: Vad.P.2014./1/58-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Optymalizacja działalności operacyjnej przez outsourcing pracowniczy

Wyzwania współczesnej gospodarki i dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia gospodarczego wymagają od dzisiejszych przedsiębiorców stałego podnoszenia efektywności i umiejętnego zarządzania kosztami prowadzonej działalności. Największym obciążeniem są koszty związane z zatrudnianiem pracowników, co sprawia, że coraz więcej organizacji otwiera się na elastyczną politykę personalną oraz stosowanie nowoczesnych metod optymalizacyjnych związanych z tzw. outsourcingiem pracowniczym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX