Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/3/56-72
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Oprocentowanie nadpłaty podatku jako konsekwencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

1.Wprowadzenie

Orzeczenia sądów administracyjnych z ostatnich kilku lat zanegowały obowiązek zapłaty oprocentowania w przypadku uchylenia decyzji wymiarowych wydanych na podstawie niekonstytucyjnych przepisów. Takie stanowisko skłania do analizy powyższego problemu z uwzględnieniem wartości konstytucyjnych. Celem niniejszego opracowania jest zatem przyjrzenie się stosowaniu przepisów ordynacji podatkowej dotyczących obowiązku oprocentowania nadpłaty, która jest konsekwencją uchylenia decyzji podatkowej w trybie art. 190 ust. 4 Konstytucji . Na wstępie należy zaznaczyć, że znana jest praktyka polegająca na niekwestionowaniu obowiązku oprocentowania takich nadpłat, lecz pojawiające się w ostatnim czasie wypowiedzi orzecznicze skłaniają do bliższej analizy dopuszczalnych sposobów interpretacji odpowiednich przepisów ordynacji podatkowej (zwłaszcza art. 78 § 3 pkt 1). W świetle powyższych celów zostaną omówione, na początku, konstytucyjne granice swobody ustawodawcy w zakresie oprocentowania nadpłat po...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?