Opodatkowanie "zielonej energii" - OpenLEX

Janicki Tomasz, Kociak Natalia, Opodatkowanie "zielonej energii"

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/2/13-15
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie "zielonej energii"

Zagadnienia związane z ociepleniem klimatu w ostatnim czasie nie schodzą z pierwszych stron gazet. Ciągłe alerty smogowe stały się stałym elementem serwisów informacyjnych. Nie dziwi więc fakt, że rośnie również zainteresowanie kwestiami związanymi z odnawialnymi źródłami energii, alternatywnymi metodami zasilania pojazdów czy innych urządzeń, mającymi zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza. Oczywisty jest również fakt, że zagadnienia te mogą wywoływać określone skutki na gruncie przepisów prawa podatkowego.

Jako pierwszy przykład związany z opodatkowaniem „zielonej energii” można podać zagadnienia dotyczące użytkowania samochodów elektrycznych i infrastruktury wiążącej się z ich eksploatacją. Podatnicy są przede wszystkim zainteresowani tym, czy działalność w zakresie udostępniania stacji do ładowania pojazdów elektrycznych stanowi jedno odpłatne świadczenie usług opodatkowane na podstawie przepisów ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. Zwłaszcza że w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX