Artykuły
Opublikowano: PP 2019/4/9-11
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie usług internetowych

Obecnie można zauważyć stale rosnący dostęp do coraz to nowych usług elektronicznych z wykorzystaniem Internetu. Z racji tego, że w praktyce ciężko jest niekiedy rozróżnić usługę internetową od usługi elektronicznej, jest to materia sprawiająca podatnikom niemałe kłopoty, ponieważ – pomimo pozornie niewielkiej różnicy – niewłaściwe ich określenie może powodować konsekwencje na gruncie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.

Jednym z problemów, o które pytają podatnicy, jest to, czy usługi świadczone przez nauczyciela na rzecz uczniów za pośrednictwem strony internetowej należy traktować jako usługi świadczone drogą elektroniczną, co mogłoby wiązać się – w przypadku świadczenia ich dla uczniów mających miejsce zamieszkania na terytorium UE – z objęciem ich szczególną procedurą rozliczania VAT (procedurą MOSS).

Jak wskazał podatnik, treściami elektronicznymi będą filmy instruktażowe pokazujące jak namalować dany obraz oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?