Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło fortuny - OpenLEX

Wirski Jakub, Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło fortuny

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/2/34-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – podatkowe koło fortuny

Opodatkowanie spółek niemających osobowości prawnej i ich wspólników cechuje się istotnymi odrębnościami. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, że pomimo powszechnego wykorzystania tego rodzaju spółek w prowadzeniu działalności gospodarczej, w praktyce stosowania prawa podatkowego istnieją poważne rozbieżności stanowisk dotyczących opodatkowania tych spółek i ich wspólników na gruncie podatków dochodowych i podatku od towarów i usług w niektórych stanach faktycznych. W zakresie podatków dochodowych niniejszy artykuł dotyczy spółek jawnych niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych oraz spółek partnerskich .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX