Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w związku z najmem pokoi gościnnych - OpenLEX

Janicki Tomasz, Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w związku z najmem pokoi gościnnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/9/9-10
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w związku z najmem pokoi gościnnych

Okres wakacyjny jest czasem, w którym na rynku mnożą się oferty najmu pokoi gościnnych – czy to w prywatnych mieszkaniach, czy też domach lub gospodarstwach agroturystycznych. Jak każda działalność ukierunkowana na osiąganie zysków, również ten sposób może stanowić źródło przychodów podlegających opodatkowaniu. W tym przypadku możemy mieć do czynienia z opodatkowaniem na zasadach ogólnych, według zasad wynikających z ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – oraz według zasad uregulowanych w ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d.f.

W przypadku opodatkowania na zasadach wynikających z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym możemy mieć do czynienia z różnymi źródłami przychodów – np. przychodem z najmu lub przychodem z działalności gospodarczej , co skutkuje opodatkowaniem podatkiem dochodowym w wysokości co najmniej 18%. Może mieć również...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX