Opodatkowanie połączeń po 1.01.2022 r. - OpenLEX

Kondej Mikołaj, Wicher Mateusz, Opodatkowanie połączeń po 1.01.2022 r.

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/7/24-36
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie połączeń po 1.01.2022 r.

Do końca 2021 r. łączenie spółek objętych podatkiem dochodowym od osób prawnych było, pod warunkiem odpowiedniego ukształtowania wartości emisyjnej udziałów, neutralne podatkowo tak długo, jak długo głównym lub jednym z głównych celów połączenia nie było unikanie opodatkowania, w ramach transakcji nie przewidziano wypłat pieniężnych dla udziałowca, a transakcja miała miejsce pomiędzy podmiotami z UE lub EOG. W przypadku połączeń, w których spółka przejmująca posiadała udziały w spółce przejmowanej, dodatkowym warunkiem neutralności połączenia pozostawało posiadanie przez spółkę przejmującą co najmniej 10% udziałów w spółce przejmowanej. Od 1.01.2022 r. ustawodawca wprowadził dodatkowe warunki neutralności połączenia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie przedmiotowych zmian oraz ich zestawienie z treścią dyrektywy Rady 2009/133/WE z 19.10.2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego – dalej dyrektywa 2009/133/WE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX