Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli infrastruktury portowej i zajętych pod nie gruntów - OpenLEX

Wołowiec Tomasz, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli infrastruktury portowej i zajętych pod nie gruntów

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/4/30-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli infrastruktury portowej i zajętych pod nie gruntów

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnione od podatku od nieruchomości są budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich oraz zajęte pod nie grunty. Ze zwolnienia nie mogą zatem korzystać budynki, a zakres stosowania przedmiotowego zwolnienia wyznaczają dwa pojęcia: „budowle infrastruktury portowej” oraz „budowle zapewniające dostęp do portów i przystani morskich”. Zastosowanie zwolnienia dla gruntów jest konsekwencją – jak zauważa autor – stwierdzenia, że mamy do czynienia z występowaniem jednej lub obu ze wskazanych wyżej kategorii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX