Opodatkowanie obrotu elektronicznego podatkiem od towarów i usług, cz. 2 - OpenLEX

Zdyb Michał, Opodatkowanie obrotu elektronicznego podatkiem od towarów i usług, cz. 2

Artykuły
Opublikowano: PP 2006/6/24-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie obrotu elektronicznego podatkiem od towarów i usług, cz. 2

Ustawa o podatku od towarów i usług, w odróżnieniu od przepisów VI Dyrektywy, zawiera normatywną definicję usług elektronicznych. Autor wskazuje na błędy logiczne zawarte w tej definicji. W dalszej części artykułu omówione są obowiązujące stawki podatkowe oraz miejsce świadczenia w przypadku obrotu elektronicznego w rozumieniu ustawy. Ponadto Autor omawia zasady oraz praktykę w zakresie zwrotu podatku VAT podmiotom nieposiadającym siedziby na terytorium Wspólnoty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX