Opodatkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy - wybrane kwestie - OpenLEX

Popławski Mariusz, Opodatkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy - wybrane kwestie

Artykuły
Opublikowano: FK 2011/5/39-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy - wybrane kwestie

Artykuł przedstawia podstawowe zasady, zgodnie z którymi majątek stanowiący własność gmin jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości. Zwraca uwagę na sytuację, w której gmina zarówno samodzielnie dysponuje tym majątkiem, jak i przekazuje go „swoim” jednostkom organizacyjnym, wykorzystującym go do realizacji zadań własnych gminy, jak też gdy majątkiem tym dysponują podmioty trzecie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX