Babiarz Stefan, Opodatkowanie nabycia spadku i darowizny w Polsce i w Niemczech. Wybrane problemy

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2019/2/133-158
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie nabycia spadku i darowizny w Polsce i w Niemczech. Wybrane problemy

1.Wstęp

  C    elem artykułu jest analiza językowa, systemowa i porównawcza przepisów ustaw o podatku od spadków i darowizn obowiązujących w Polsce i w Niemczech, w zakresie wybranych problemów odnoszących się do podatnika (podmiotu), przedmiotu opodatkowania, obowiązku podatkowego, zwolnień od podatku, grup podatkowych, obliczenia podatku, obowiązków instrumentalnych. Na wstępie zastrzec należy, że w istocie porównywalność podatków jest co do zasady zagadnieniem dość skomplikowanym, a jest niemożliwe, by dwa państwa nakładały takie same podatki. Jednakże porównywalność jest przesłanką pragmatyczną . Wydaje się, że porównanie podatków obejmujące elementy konstrukcyjne podatku może dać interesujące wnioski.

Celem tej analizy jest też przybliżenie takich rozwiązań niemieckiej ustawy o podatku od spadków i darowizn, które nie występują w polskiej ustawie o podatku od spadków i darowizn. Ponieważ i jeden, i drugi podatek są silnie związane z przepisami kodeksów cywilnych obu krajów , rzeczą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX