Reśko Dariusz, Wołowiec Tomasz, Opodatkowanie komunalnych wysypisk śmieci i infrastruktury obiektów sportowych

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/3/33-39
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie komunalnych wysypisk śmieci i infrastruktury obiektów sportowych

Z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP w 2011 r. wynika, że główne problemy związane z podatkiem od nieruchomości dotyczą zasad opodatkowania wysypisk komunalnych oraz różnorodnych obiektów sportowych, związanych z uprawianiem sportu i rekreacji. Celem artykułu jest analiza wybranych (najczęściej pojawiających się) problemów interpretacyjnych związanych z opodatkowaniem tych rodzajów nieruchomości. Zasadnicze problemy związane z opodatkowaniem wysypisk śmieci ogniskują się wokół pojęcia „względy techniczne” i zasad naliczania podatku po zamknięciu wysypiska oraz poddania go procesowi rekultywacji. W odniesieniu do obiektów sportowych problemy związane z opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości wynikają z różnorodności konstrukcyjnej i technicznej tych obiektów oraz sposobu ich wykorzystywania (użytkowania).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX