Opodatkowanie gruntów pod wodami - wybrane problemy - OpenLEX

Dowgier Rafał, Popławski Mariusz, Opodatkowanie gruntów pod wodami - wybrane problemy

Artykuły
Opublikowano: FK 2006/9/21-28
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie gruntów pod wodami - wybrane problemy

1.Uwagi ogólne

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zasad opodatkowania gruntów pod wodami. Zagadnienie to jest stosunkowo skomplikowane. Związane jest to z faktem, że cześć tych gruntów jest w ogóle wyłączona z opodatkowania, część zaś zwolniona od podatku od nieruchomości. Grunty, do których te preferencje się nie odnoszą, mogą być natomiast opodatkowane jedną z trzech stawek podatku od nieruchomości. Zróżnicowanie w tym zakresie jest bardzo duże, gdyż najniższa stawka wynosi obecnie 3,61 zł od 1 ha, najwyższa zaś 0,68 zł od 1 m2, co daje 6800 zł od ha. Istnieje też sytuacja, w której od pewnej kategorii gruntów pod wodami uiszcza się podatek rolny, mający jedynie charakter symboliczny. Inny istotny problem, który pojawia się na gruncie analizowanego zagadnienia, związany jest z ustaleniem podmiotu, który jest odpowiedzialny za składanie deklaracji i płacenie podatku od przedmiotowych gruntów. Dotyczy to zwłaszcza tych przedmiotów opodatkowania, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX