Jankowska Daria, Kałążny Adam, Opodatkowanie elektrowni fotowoltaicznych – im dalej w las, tym więcej drzew

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/4/39-45
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie elektrowni fotowoltaicznych – im dalej w las, tym więcej drzew

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijające się źródło energii odnawialnej. Istnieje jednak wiele wątpliwych kwestii dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości poszczególnych elementów farm fotowoltaicznych. Co ważne, wydaje się, że tylko jeden z tych wątpliwych obszarów doczekał się do tej pory komentarza w orzecznictwie. Zgodnie z dominującym stanowiskiem sądów administracyjnych, w przypadku elektrowni fotowoltaicznej jedynie jej części budowlane / fundament należy uznać za obiekt podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – dalej u.p.o.l. Tymczasem odpowiedniej analizy wymagają również inne ważne kwestie, takie jak sposób opodatkowania gruntów pod elektrowniami fotowoltaicznymi, ustalenie, która konkretnie część elektrowni fotowoltaicznej jest częścią budowlaną objętą podatkiem od nieruchomości, a także ustalenie, czy panele słoneczne na dachach lub magazyny energii są przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX