Schade Filip, Tetłak Karolina, Opodatkowanie działalności sędziego sportowego na gruncie prawa międzynarodowego

Artykuły
Opublikowano: PP 2019/12/26-35
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opodatkowanie działalności sędziego sportowego na gruncie prawa międzynarodowego

Zwycięstwa i porażki sportowców, a także sam przebieg zawodów wywołują ogromne emocje. Nierzadko burzliwej dyskusji poddawana jest również działalność sędziego sportowego, którego decyzje mogą wpłynąć na sukces lub niepowodzenie sportowców. W celu zmniejszenia ciążącej na sędzi sportowym presji decyzyjnej niektóre związki sportowe zdecydowały o wykorzystaniu nowoczesnej technologii na swoich rozgrywkach sportowych, za pomocą której ma on mieć możliwość weryfikacji spornych sytuacji. Kluczowa rola sędziego sportowego przekłada się na jego zarobki, zależne m.in. od rangi i rodzaju zawodów.

Mając na względzie cechy działalności sędziego sportowego oraz istniejące struktury organizacyjne związków sportowych i związany z tym proces nominacji sędziów sportowych, istniałaby możliwość, by przychody z aktywności sędziowskiej mogły zostać zaliczone do przychodów zarówno z działalności gospodarczej, jak i z działalności wykonywanej osobiście. Niemniej jednak aktualne brzmienie przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. – uniemożliwia zakwalifikowanie przychodów z sędziowania zawodów sportowych jako przychodów z działalności gospodarczej . Aby mogło nastąpić przypisanie przychodów sędziego sportowego do źródła przychodów z działalności gospodarczej, ustawodawca musiałby pochylić się nad brzmieniem art. 5a pkt 6 oraz art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f. i ich ewentualną nowelizacją. Podejmując odpowiednie działania legislacyjne, powinien przy tym brać pod uwagę konsekwencje prawne, które wspomnianymi czynnościami może wywołać na poziomie międzynarodowym, tj. w prawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Celem artykułu jest zatem przeprowadzenie oceny prawnopodatkowej uzyskiwania wynagrodzenia przez sędziego sportowego w międzynarodowym prawie podatkowym oraz w prawie krajowym na przykładzie regulacji polskich i niemieckich. Ponadto w tym kontekście będzie analizowane, czy nowoczesna technologia kontrolna używana w niektórych dyscyplinach sportowych może zmienić przyporządkowanie wynagrodzenia sędziego do określonej kategorii źródeł dochodów na gruncie prawa międzynarodowego. Artykuł kończy się propozycją de lege ferenda, której celem jest jednolite traktowanie wynagrodzenia sędziego sportowego zarówno w prawie wewnętrznym, jak i w międzynarodowym prawie podatkowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX