Kaczmarczyk Hubert, Opłaty za korzystanie z przystanków na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/12/65-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłaty za korzystanie z przystanków na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16.12.2010 r. wprowadziła możliwość ustalania przez gminy odpłatności za korzystanie z przystanków. W związku ze stosowaniem powyższej ustawy pojawiło się kilka interesujących problemów, które wymagają wyjaśnienia. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania:

1.

Czy gminy mogą pobierać opłaty za korzystanie z przystanków pod groźbą wycofania wydanych wcześniej przewoźnikowi zasad korzystania z przystanków?

2.

Czy gminy mogą różnicować zasady korzystania z przystanków względem przewoźników i operatorów?

3.

Jak powinna wyglądać kontrola Urzędu Marszałkowskiego w stosunku do przewoźników pod względem formalnym? Czy dopuszczalne są kontrole z obserwacji i jaką wartość dowodową mają nagrania kamerą wideo przez pracowników urzędu?

1.Czy gminy mogą pobierać opłaty za korzystanie z przystanków pod groźbą wycofania wydanych wcześniej przewoźnikowi zasad korzystania z przystanków?

Sąd Rejonowy dla Krakowa w 2014 r. wydał wyrok bardzo korzystny dla przewoźników (w sprawie oddalenia powództwa o zapłatę należności na rzecz gminy i związanych z opłatami za korzystanie z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX