Pawlak Bartosz, Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/9/35-47
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców

W artykule autor przedstawia problemy związane z ustalaniem i pobieraniem opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników i operatorów. Przewidziane w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym dwa tryby ustalania przedmiotowych opłat w praktyce powodują istotne wątpliwości, dlatego autor szczególnej analizie poddaje charakter prawny tych opłat, charakter prawny czynności podejmowanych w celu ich ustalenia, zakres uprawnień gminy w toku prowadzonych negocjacji, a także skutki zaniechania ustalenia opłat w sposób przewidziany w ustawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX