Palarz Henryk, Opłaty abonamentowe w taryfach dla wody i ścieków

Artykuły
Opublikowano: FK 2010/10/54-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłaty abonamentowe w taryfach dla wody i ścieków

Artykuł przedstawia zagadnienia związane ze stosowaniem opłat abonamentowych w taryfach dla wody i ścieków. Chodzi tu najpierw o zasadność wprowadzania takich stawek opłat w ogóle, a jeśli już je wprowadzono – to czy poprawnie. Wątpliwości budzą sposoby kalkulacji stawek opłat stałych dla podmiotów posiadających wiele wodomierzy głównych, uzależnionych od średnicy wodomierza, sposób ustalenia opłaty przy wodomierzu dodatkowym, obciążanie opłatami jedynie niektórych odbiorców bądź próby przeniesienia do taryfy opłat wyraźnie nieprzewidzianych w przepisach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX