Fleszer Dorota, Opłata za udostępnienie informacji publicznej

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2011/4/18-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata za udostępnienie informacji publicznej

Rozwiązania prawne z zakresu procedury dostępu do informacji publicznej cechuje daleko posunięty minimalizm, zmierzający do eliminowania ograniczeń w jej uzyskaniu. Mowa tu nie tylko o barierach natury formalnej, czego doskonałym przykładem jest wprowadzenie zasady powszechności dostępu do informacji publicznej. Usunięcie bariery finansowej miało nastąpić wraz z wprowadzeniem zasady bezpłatnego udostępnienia informacji publicznej. Należy jednak stwierdzić, że ustawodawca nie jest tu konsekwentny. Przewiduje bowiem sytuacje, których zaistnienie powoduje powstanie odpłatności za udostępnienie informacji publicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty udostępnienia informacji mogą być znaczne, nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby obciążać nimi podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji. Problem jest jednak w tym, że przewidziana w tym zakresie procedura nie jest skuteczna – jej przeprowadzenie nie zapewnia odzyskania środków finansowych wydatkowanych na przygotowanie informacji publicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX