Opłata recyklingowa - OpenLEX

Wdowczyk Aleksandra, Wdowczyk Paweł, Opłata recyklingowa

Artykuły
Opublikowano: PP 2018/5/44-48
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opłata recyklingowa

Celem artykułu jest analiza prawna opłaty recyklingowej wprowadzonej z dniem 1.01.2018 r. do systemu prawa polskiego. W opracowaniu autorzy wyjaśniają podstawowe definicje związane z tą materią prawną, omawiają zarówno obowiązki ciążące na podmiotach zobowiązanych do pobierania opłaty, jak również na organach administracji państwowej. Ważna część pracy została poświęcona aspektom podatkowym odnoszącym się do tytułowego zagadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?