Opłata legalizacyjna jako sui generis... - OpenLEX

Bąkowski Tomasz, Opłata legalizacyjna jako sui generis...

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/3/15-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata legalizacyjna jako sui generis...

Jednym z warunków określonych w ustawie z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, koniecznych do legalizacji obiektu budowlanego (lub jego części) wzniesionego z naruszeniem prawa, zwanej również legalizacją samowoli budowlanej, jest uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Obecna prawna regulacja opłaty legalizacyjnej budzi pewne wątpliwości, które z kolei prowadzą do postawienia pytania o prawny charakter tej opłaty. Zasadność takiego pytania wynika między innymi z tego, że w konstrukcji prawnej opłaty legalizacyjnej można dostrzec cechy zarówno opłaty publicznej, jak i sankcji administracyjnej, w tym w szczególności administracyjnej kary pieniężnej w rozumieniu art. 189b Kodeksu postępowania administracyjnego. Rysująca się na tym tle swoistość opłaty legalizacyjnej skłania ponadto do podjęcia próby znalezienia motywów oraz dokonania oceny rozwiązań normatywnych przyjętych w tym zakresie w obowiązującym porządku prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX