Dobkowski Jarosław, Opłata legalizacyjna jako budżetowa należność o charakterze publicznoprawnym?

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/3/34-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata legalizacyjna jako budżetowa należność o charakterze publicznoprawnym?

Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji nad prawnofinansowym i prawnoadministracyjnym charakterem opłaty legalizacyjnej ustalanej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części. Skupiono w nim uwagę na istocie prawnej tradycyjnie pojmowanej legalizacji oraz scharakteryzowano opłaty z tym związane. Porównano także opłatę legalizacyjną ustalaną w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części z opłatą legalizacyjną związaną z legalizacją urządzenia wodnego. Ustalono, że zapłata ustalonej w określonej wysokości opłaty legalizacyjnej z Prawa budowlanego nie jest obligatoryjna, ale jest prawem inwestora. Nie stanowi też opłaty administracyjnej w tradycyjnym rozumieniu. Stąd też nie może być uznana za daninę publiczną, a co za tym idzie – budżetową należność o charakterze publicznoprawnym. Jest za to faktycznym przychodem budżetu państwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX