Opłata legalizacyjna - charakter prawny oraz zasady nakładania w świetle demokratycznego państwa prawnego - OpenLEX

Staniszewska Lucyna, Opłata legalizacyjna - charakter prawny oraz zasady nakładania w świetle demokratycznego państwa prawnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/3/24-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata legalizacyjna - charakter prawny oraz zasady nakładania w świetle demokratycznego państwa prawnego

Artykuł koncentruje się na problematyce charakteru prawnego opłaty legalizacyjnej, która w doktrynie od lat budzi wątpliwości. Instytucja ta – chociaż została przez ustawodawcę nazwana mianem opłaty – jest wyposażona w liczne cechy właściwe dla administracyjnych kar finansowych. Opłata ta może być zaliczona do instrumentu bardzo zbliżonego do kar, jednak z tą różnicą, że brakuje jej cech przymusowości. Przyjęta w polskim ustawodawstwie konstrukcja opłaty legalizacyjnej także i z tego powodu jest przedmiotem krytyki. Jest to instytucja nietypowa, która może być rozważana także jako sui generis, która wymaga jednak przyjęcia jednolitej interpretacji w zakresie zasad jej nakładania. Postulować należy do ustawodawcy o wprowadzenie definicji opłaty legalizacyjnej, która wpłynęłaby na właściwą interpretację przepisów związanych z jej stosowaniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX