Janicki Tomasz, Kociak-Janicka Natalia, Opłata cukrowa w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/10/5-7
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Opłata cukrowa w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Mówiąc o podatkach, każdy z nas ma na myśli przede wszystkim podatki dochodowe czy podatek od towarów i usług. Często zapominamy, że przez pojęcie podatku należy rozumieć również zaliczki na podatki, raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, a także opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe . O takim rozumieniu terminu „podatek” nie zapomina jednak ustawodawca. Dał temu wyraz, dokonując zmian w ustawie z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym – dalej u.z.p. – wprowadzając w jej art. 12a opłatę, której podlega wprowadzanie na rynek krajowy napojów o cechach wskazanych w ustawie. Opłata ta stanowi w części bezpośrednio dochód budżetu państwa, a w części dochód Narodowego Funduszu Zdrowia. Pomimo krótkiego obowiązywania tych przepisów, budzą one liczne wątpliwości wśród podmiotów zobowiązanych do ponoszenia nowej daniny. Stąd też kwestie jej dotyczące stały się przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych kierowanych do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX