Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin - OpenLEX

Kańduła Sławomira, Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/4/35-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Opłata adiacencka jako źródło dochodów gmin

Z punktu widzenia samodzielności finansowej jednostek samorządu gminnego, najlepszym źródłem finansowania ich działalności są dochody własne, w których skład wchodzi kilka grup dochodów charakteryzujących się różną wydajnością fiskalną i pełnionymi funkcjami, w tym opłaty lokalne.

W dotychczasowej dyskusji nad źródłami dochodów gmin oraz możliwościami ich zwiększenia opłaty lokalne były pomijane lub traktowane marginalnie . Nie powinno tak być, dlatego że znaczenie tych dochodów w gospodarce gmin jest duże. Mają być one bowiem nie tylko źródłem dochodów, lecz także narzędziem oddziaływania władz gminnych na podmioty działające na terenie gminy . Wśród wielu opłat będących dochodem gmin najwięcej kontrowersji wywołują opłaty adiacenckie. Kontrowersje wzbudzają one zarówno wśród podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty, jak i samorządowców, zobowiązanych do ich ustalenia i poboru.

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy opłaty adiacenckie są obligatoryjnym źródłem dochodów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX