Operat uzdrowiskowy. Analiza z perspektywy administracyjnoprawnej - OpenLEX

Lizak Agata, Operat uzdrowiskowy. Analiza z perspektywy administracyjnoprawnej

Artykuły
Opublikowano: ST 2021/6/61-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Operat uzdrowiskowy. Analiza z perspektywy administracyjnoprawnej

Sporządzenie operatu uzdrowiskowego jest jednym z kluczowych etapów procedury ubiegania się przez gminę o nadanie statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej. Dokument ten stanowi podstawę wydania decyzji o potwierdzeniu możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego został sporządzony, a ponadto jego treść musi być uwzględniona przez radę gminy w postanowieniach statutu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej. Przepisy dotyczące operatu uzdrowiskowego mogą jednak budzić wątpliwości, jeśli chodzi o jego zakres przedmiotowy, tryb sporządzania czy charakter prawny. Głównym celem artykułu jest zatem zidentyfikowanie luk prawnych oraz próba sformułowania postulatów de lege ferenda. W tym zakresie analizie poddano przepisy ustawy z 28.07.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Dodatkowo zestawiono operat uzdrowiskowy z dokumentami podobnego rodzaju, które występują w innych dziedzinach prawa administracyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?