Składowski Konrad, Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów

Artykuły
Opublikowano: FK 2019/3/5-15
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów

Dnia 11.01.2018 r., po dwóch miesiącach procedowania, uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawa nowelizująca Kodeks wyborczy w art. 11 § 4 wprowadza ograniczenie do dwóch kadencji możliwości sprawowania funkcji wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Przyjęte rozwiązanie jest rozmaicie oceniane przez doktrynę prawa konstytucyjnego. Część przedstawicieli nauki uznaje je za niezwykle kontrowersyjne. Budzi ono u nich poważne wątpliwości konstytucyjne. Formułowane są zastrzeżenia wskazujące na niekonstytucyjność tego ograniczenia w świetle takich konstytucyjnych uprawnień jak prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze), prawo do zgłaszania kandydatur, a także prawo dostępu do służby publicznej. Niektórzy przedstawiciele doktryny widzą w tym rozwiązaniu również ograniczenie w czynnym prawie wyborczym. Obrońcy przyjętego ograniczenia dwukadencyjności wskazują, że spośród wszystkich konstytucyjnych zakotwiczeń regulacji prawa wyborczego ta jest najbardziej ogólnikowa. Podnoszą, że ograniczenie kadencji nie stanowi naruszenia standardów międzynarodowych. Podkreślają także, że ograniczenie kadencji jest rozwiązaniem stosowanym przez polskie prawo i to zarówno na poziomie konstytucyjnym, jak i na poziomie ustawowym.

Artykuł konfrontuje argumenty podnoszone przez doktrynę i formułuje ocenę przyjętych rozwiązań. Podzielam zastrzeżenia, jakie formułowane są w stosunku do wprowadzonej regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX