Ograniczenie ulgi abolicyjnej i inne zmiany w opodatkowaniu dochodów osiąganych przez polskich rezydentów za granicą - OpenLEX

Missala Weronika, Ograniczenie ulgi abolicyjnej i inne zmiany w opodatkowaniu dochodów osiąganych przez polskich rezydentów za granicą

Artykuły
Opublikowano: PP 2021/3/39-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenie ulgi abolicyjnej i inne zmiany w opodatkowaniu dochodów osiąganych przez polskich rezydentów za granicą

W dniu 1.01.2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw . Ustawa wprowadza wiele zmian korzystnych dla podatników (np. znaczne rozszerzenie przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym), ale również zwiększających obciążenia podatkowe (opodatkowanie podatkiem dochodowym spółek komandytowych, znaczne ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej) oraz wprowadzających dodatkowe obowiązki informacyjne (np. obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej czy obowiązki sprawozdawcze spółek nieruchomościowych i ich wspólników ).

Jedną z bardziej kontrowersyjnych zmian, szeroko dyskutowaną zarówno w toku konsultacji publicznych, jak i prac legislacyjnych, jest ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej poprzez modyfikację art. 27g ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.

W niniejszym artykule autorka omawia zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych za granicą, wpływ znacznego ograniczenia ulgi abolicyjnej na obciążenia podatkowe, a także genezę i kontekst międzynarodowy wprowadzonych zmian.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX