Zawadzka Julita, Ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania podmiotów wykreślonych/uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/8/33-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania podmiotów wykreślonych/uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania podmiotów wykreślonych/uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) została ograniczona z mocy ustawy tylko do składników mienia nabytego przez Skarb Państwa po tych podmiotach (art. 25e ust. 2 ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym , art. 9 ust. 2b zd. 2 ustawy z 20.08.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym ). Tego rodzaju ograniczenie odpowiedzialności jest określane jako odpowiedzialność cum viribus patrimonii. W opracowaniu przedstawiono cechy tej odpowiedzialności oraz przeanalizowano sposób, w jaki powinna ona zostać urzeczywistniona w razie dochodzenia przeciwko Skarbowi Państwa roszczeń przez wierzycieli podmiotów wykreślonych/uznanych za wykreślone z KRS. Autorka przedstawia kolejne etapy postępowania zmierzającego do dochodzenia takich roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa, począwszy od wystawienia tytułu egzekucyjnego, przez postępowanie o nadanie mu klauzuli wykonalności, po postępowanie egzekucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem środków prawnych przysługujących Skarbowi Państwa w celu urzeczywistnienia ograniczenia jego odpowiedzialności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX