Wajda Dominik, Ograniczenia wolności pracy na przykładzie zawodu radcy prawnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2009/2/41-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenia wolności pracy na przykładzie zawodu radcy prawnego

1.Wolność pracy

W demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, jedną z zasadniczych swobód obywatelskich jest wolność pracy, oznaczająca swobodę podejmowania pracy i wyboru jej rodzaju, miejsca wykonywania oraz wyboru zawodu. Wolność pracy może być ograniczana z uwagi na „wyższe cele”, do których zalicza się: bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochronę środowiska, zdrowie, moralność publiczną, jak również potrzebę ochrony wolności i praw innych osób. Zagwarantowanie społeczeństwu profesjonalnego charakteru świadczonych na jego rzecz niektórych usług usprawiedliwia reglamentację działalności pewnych grup zawodowych, do których należą radcowie prawni. Jednakże przepisy odnoszące się do kwestii ograniczeń wolności pracy związanej z zawodem radcy prawnego są niespójne, a zagadnienie to nie doczekało się, jak dotąd, szerszego omówienia w literaturze. Nie było także bezpośrednio przedmiotem analizy orzecznictwa sądowego, w związku z czym uzasadnione wydaje się przybliżenie jego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX