Knaga Daniel, Ograniczenia w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez sędziów – wybrane problemy

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/9/112-121
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenia w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez sędziów – wybrane problemy

Słowa kluczowe: niezawisłość sędziowska, godność urzędu sędziego, sprzeciw, postulaty de lege ferenda

1.Wprowadzenie

Jednym z poważniejszych ograniczeń dotyczących sędziów jako grupy zawodowej są dość rygorystyczne zasady podejmowania dodatkowego zatrudnienia oraz innego zajęcia albo sposobu zarobkowania. Źródłem tych ograniczeń jest przede wszystkim określona w art. 178 ust. 1 Konstytucji RP zasada niezawisłości sędziowskiej, której treść nie zezwala sędziom na podejmowanie zatrudnienia lub innego zajęcia albo sposobu zarobkowania takiego rodzaju oraz w takiej ilości, które spowodowałoby osłabienie tej konstytucyjnej zasady. Chodzi o taką pozazawodową aktywność sędziego, która utrudniałaby mu wywiązywanie się z obowiązków służbowych lub osłabiała autorytet do wymiaru sprawiedliwości.

Ograniczenia w zakresie podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez sędziego mają charakter historyczny. Po raz pierwszy w polskim porządku prawnym pojawiły się w tekście rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX