Nita Barbara, Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie ENA w demokratycznym państwie prawnym, cz. II

Artykuły
Opublikowano: EPS 2011/5/4-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenia w przekazywaniu na podstawie ENA w demokratycznym państwie prawnym, cz. II

Żaden karnoprocesowy instrument prawa europejskiego nie wzbudził w piśmiennictwie zainteresowania równego temu, które od czasu przyjęcia decyzji ramowej Rady nr 2002/584/WSiSW z 13.06.2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (dalej jako ENA) i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi UE towarzyszy przekazaniu na podstawie ENA. Żaden też nie doczekał się tak licznych wypowiedzi organów powołanych do sprawowania kontroli konstytucyjności prawa w państwach członkowskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX