Ograniczenia przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie w czasie stanu epidemii - wnioski i postulaty - OpenLEX

Płonka-Bielenin Katarzyna, Ograniczenia przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie w czasie stanu epidemii - wnioski i postulaty

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/12/43-55
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ograniczenia przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie w czasie stanu epidemii - wnioski i postulaty

Słowa kluczowe: ograniczenia przemieszczania się, kwarantanna, stan epidemii, prawa i wolności konstytucyjne, rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii

1.Uwagi wstępne

Ze względu na zagrożenie związane z rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2 pojawiła się konieczność wprowadzenia rozwiązań szczególnych, które umożliwią podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a jednocześnie będą stanowiły uzupełnienie podstawowych uregulowań prawnych zawartych głównie w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi . Nowa jednostka chorobowa określana mianem COVID-19, wywoływana wirusem SARS-CoV-2, została zidentyfikowana pod koniec 2019 r.

Podstawowe regulacje prawne w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, a także podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych zawiera ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX