Grzebyk Piotr, Ogólnopolski Strajk Kobiet, aborcja i prawo do strajku

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/8/184-195
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ogólnopolski Strajk Kobiet, aborcja i prawo do strajku

1. Wprowadzenie. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano „strajk kobiet” w kontekście polskiego modelu prawa do strajku. Na wstępie opisano Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK) i porównano „strajk kobiet” w Polsce z 2020 r. ze strajkiem kobiet w Islandii z 1975 r., który był inspiracją dla protestów w naszym kraju, oraz wskazano na faktyczne trudności w organizacji strajków pracowniczych w sprawie aborcji. Omówiono także obowiązujący w Polsce model prawa do strajku, który opiera się głównie na ustawie z 23.05.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych . Poddano analizie wynikające z modelu ograniczenia prawa do strajku, które przyczyniły się do niepowodzenia w organizacji przez OSK strajku generalnego w sprawie aborcji i w połączeniu protestów ulicznych ze strajkami pracowniczymi. Następnie przedstawiono, opartą na Konstytucji oraz standardach MOP (sprawa nr 3111), taką wykładnię prawa do strajku, która dopuszcza szerokie rozumienie przedmiotu strajku. Na koniec wskazano na związek między...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX