Redakcja PPH, Ogłoszenie konkursu PPH

Artykuły
Opublikowano: PPH 2022/11/4
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ogłoszenie konkursu PPH

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. – wydawca miesięcznika – oraz redakcja „Przeglądu Prawa Handlowego” po raz XXIV ogłaszają konkurs na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku akademickim 2021/2022.

Zgłoszenie pracy magisterskiej na konkurs powinno nastąpić w formie elektronicznej na adres anna.poplawska@wolterskluwer.com z dopiskiem „Konkurs PPH” wraz z recenzjami promotorów i opiniami recenzentów; zaświadczeniem właściwej uczelni, że praca została obroniona w roku akademickim 2021/2022; adresem i numerami kontaktowymi autorów prac.

Termin zgłaszania prac upływa 31.03.2023 r.

Dla autorów najlepszych prac organizatorzy ufundowali następujące nagrody:

Nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha – stypendium ufundowane przez Rymarz Zdort pokrywające koszty udziału w Kursie Prawa Amerykańskiego organizowanego przez Columbia University w Holandii oraz odpłatny, miesięczny staż w tej kancelarii w Warszawie.

I nagrodę wyso...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX