Popławski Mariusz, Oględziny nieruchomości w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej przez gminne organy podatkowe - podstawowe zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: FK 2009/9/17-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Oględziny nieruchomości w trakcie kontroli podatkowej prowadzonej przez gminne organy podatkowe - podstawowe zagadnienia

1.Uwagi ogólne

W ramach kontroli podatkowej prowadzonej zwłaszcza przez gminne organy podatkowe szczególne znaczenie odgrywać mogą oględziny nieruchomości. Czynności te umożliwiać mają porównanie stanu faktycznego z tym, który został przez podatnika wskazany w deklaracji lub informacji podatkowej. Instrument ten może być także zastosowany, gdy podatnik w ogóle nie poinformował organu podatkowego o zdarzeniu rzutującym na powstanie obowiązku podatkowego lub mającym wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego. Przydatny jest zwłaszcza, gdy ustaleniu stanu rzeczywistego powinny towarzyszyć nagłe, wykonywane przez zaskoczenie, działania organu podatkowego. W ten sposób można uniemożliwić podatnikowi podjęcie czynności zmierzających do zniekształcenia obrazu rzeczywistości, a tym samym utrudnić mu ucieczkę od opodatkowania. Jeśli takiego zagrożenia nie ma, organ może badać stan faktyczny przy wykorzystaniu innych procedur, w tym postępowania podatkowego. Należy zaznaczyć, że od 1.01.2009 r. kontrola...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX