Kaczorowski Daniel, Kimla-Kaczorowska Paulina, Oferta publiczna akcji nabywanych lub obejmowanych w wyniku realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach wartościowych

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/12/32-39
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Oferta publiczna akcji nabywanych lub obejmowanych w wyniku realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach wartościowych

Kwestia stosowania wymogów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do nabywania lub obejmowania akcji w wyniku realizacji uprawnień inkorporowanych w innych papierach zawsze budziła wątpliwości. Stawiano jednocześnie zarzuty, że mechanizm ten jest wykorzystywany do obejścia wymogów wspomnianej ustawy. Niniejszy artykuł stanowi próbę analizy tego zagadnienia w świetle nowelizacji ustawy o ofercie publicznej przeprowadzonej w 2013 r. i odpowiedzi na pytanie, w jakiej sytuacji może dojść do oferty publicznej akcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX